Ga naar de inhoud
Home » ECLI:NL:HR:2023:1467 Hoge Raad, 17-10-2023, 22/04436

ECLI:NL:HR:2023:1467 Hoge Raad, 17-10-2023, 22/04436

Beklag, beslag ex art. 94 Sv en art. 94a Sv op auto van klager onder ander i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen klager en ander t.z.v. verdenking van witwassen, waarna strafzaak tegen klager is geseponeerd. Ontvankelijkheid beklag en einde van vervolgde zaak a.b.i. art. 552a.3 Sv. Kon Rb oordelen dat beklag niet binnen wettelijke termijn van 3 maanden na einde van strafzaak is ingediend op …Read More