Ga naar de inhoud
Home » Lijst met Politically Exposed Person (PEP) screening systemen

Lijst met Politically Exposed Person (PEP) screening systemen

Lijst met Politically Exposed Person (PEP) screening systemen

Wwft verplichtingen m.b.t. PEPs

Omdat corruptie en machtsmisbruik moet worden voorkomen controleren Wwft-poortwachters op PEPs! Met andere woorden; een Wwft-instelling moet over passende risicobeheerssystemen beschikken om te bepalen of een cliënt of de UBO van de cliënt een PEP is. Indien een Wwft-instelling te maken krijgt met een PEP moeten er verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen worden getroffen. Die verscherpte maatregelen gelden zowel ten opzichte van de PEP zelf als ten opzichte van zijn familieleden en naaste geassocieerden. Hieruit volgt een aantal verscherpte cliëntonderzoeksmaatregelen die bestaan uit de volgende drie aspecten:

In de eerste plaats is voor het aangaan of voortzetten van de zakelijke relatie met of het verrichten van een transactie voor de PEP (of zijn familieleden of naaste geassocieerden), toestemming nodig van een persoon die deel uitmaakt van het hoger leidinggevend personeel.

Daarnaast moeten passende maatregelen worden getroffen om de bron van het vermogen en van de middelen die bij de zakelijke relatie met of transactie voor de PEP (en zijn familieleden of naaste geassocieerden) gebruikt worden, vast te stellen.

In de derde plaats moet de zakelijke relatie met de PEP (of zijn familieleden en naaste geassocieerden) doorlopend aan een verscherpte controle worden onderworpen.

Bron: Ministerie van Financiën & Ministerie van Justitie en Veiligheid, Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), Den Haag, 21-7-2020, p. 34.

Bronnen van informatie ter bepaling van een PEP

Door middel van bronnenonderzoek kunnen Wwft-instellingen vaststellen of iemand kwalificeert als een PEP. Volgens de FATF zijn er verschillende bronnen van informatie om te bepalen of een client een PEP is, zoals;

 1. Ten eerste De MEDEWERKERS van de Wwft-instelling
  • Want ‘menselijke input en analyse van ervaren en getrainde medewerkers kan waardevoller zijn dan geautomatiseerde softwareprogramma’s voor het detecteren en afhandelen van de risico’s die verbonden zijn aan PEP’s’, aldus de FATF,
 2. INTERNET AND MEDIA SEARCHES
  • Wwft-instellingen maken veelvuldig gebruik van internet en media als bronnen van informatie voor de bepaling, monitoring, verificatie van informatie met betrekking tot PEP’s, maar – let op! – de FATF wijst er wel op dat ‘de informatie die wordt opgehaald niet in alle gevallen volledig of betrouwbaar is’,
 3. COMMERCIËLE DATABASES
  • Er zijn verschillende commerciële databases beschikbaar die kunnen helpen bij de detectie van PEP’s; ZIE DE LIJST MET PEP SCREENING SYSTEMEN HIERONDER!
 4. DOOR DE OVERHEID UITGEGEVEN PEP-LIJSTEN
  • Landen publiceren soms lijsten van binnenlandse PEP’s of prominente publieke functies,
 5. INTERNE DATABASES EN INFORMATIE-UITWISSELING BINNEN FINANCIËLE GROEPEN OF LANDEN
  • Sommige financiële instellingen kunnen ervoor kiezen om interne databases als instrument te ontwikkelen om te helpen bij het bepalen wie een PEP is,
 6. SYSTEMEN VOOR DE OPENBAARMAKING VAN BEZITTINGEN EN ACTIVA
  • Sommige landen beschikken over regelingen voor de openbaarmaking van bezittingen en activa die toebehoren aan personen die prominente publieke functies bekleden,
 7. EIGEN VERKLARINGEN VAN KLANTEN
  • De eigen verklaring van een klant over zijn PEP-status is een goed en geaccepteerd middel om te bepalen of de klant een PEP is,
 8. INFORMATIE-UITWISSELING DOOR BEVOEGDE AUTORITEITEN
  • Bevoegde autoriteiten van een land kunnen ook over algemene informatie beschikken die nuttig is om te bepalen of een PEP zou kunnen proberen het financiële systeem te misbruiken (bijv. de mate van corruptie in het land, het inkomensniveau voor bepaalde soorten functies, enz.) of specifieke informatie over bepaalde personen die de opsporing van buitenlandse PEP’s zouden vergemakkelijken. Waar dergelijke informatie openbaar beschikbaar kan worden gemaakt (d.w.z. via internet), is het ‘best practice’ om dit te doen.

Bron: FATF Guidance, politically exposed persons, (recommendations 12 and 22), Paris, June 2013, p. 14/18.

Toetsen op geloofwaardigheid

Waarom toetsen Wwft-poortwachters op geloofwaardigheid? Dat blijkt uit een uitspraak van Toezichthouder DNB, want die stelt in dit kader;

“Bij het cliëntenonderzoek naar PEP’s accepteert de instelling niet zomaar de door de cliënt zelf verstrekte informatie, maar controleert zij deze waar mogelijk door onderzoek en toetst deze in ieder geval op geloofwaardigheid.”

Bron: DNB, Leidraad Wwft en Sw, Amsterdam, Versie december 2020, p. 51.

Al met al is het goed om over de juiste instrumenten te beschikken. In de lijst hieronder worden aanbieders op een rij gezet die oplossingen bieden voor het doen van de PEP-check en de geloofwaardigheid toetsing. De lijst met PEP screening systemen bevat oplossingen voor Banken en andere Wwft-poortwachters.

De lijst

<< in mobile mode swipe the table >>

PROVIDERSOLUTION
//////
ComplyAdvantagePEP Screening Software
FD MediagroepCompanyinfo.nl
GraydonCreditsafe Compliance Search
Handelzeker.nlCustomer Due Diligence
LexisNexisLexis Diligence® (global)
Nexis Diligence® (NL)
SCOPE
FinTech Solutions
CDD on demand
SmartSearch ///SmartSearch ///
VeriffAML Screening
ZKRMonitoring PEP, sanctie & adverse media
If you are a provider and not on the list please contact us! Tot slot; none of the above links is paid/sponsored or otherwise an incentivized link!