Ga naar de inhoud
Home » Copyrights en Verantwoording

Copyrights en Verantwoording

112Wwft.nl is een platform voor FEC, RISK en COMPLIANCE PROFESSIONALS in de strijd tegen Financieel Economische Criminaliteit (FEC). Zie ook de pagina “Over ons” voor meer informatie.

De nieuwsberichten en de informatie op 112Wwft.nl worden verzameld op grond van vrije meningsuiting en met het oog op journalistieke doeleinden of ten behoeve van academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het (beeld)citaatrecht en regelingen zoals de “RICHTLIJN (EU) 2019/1024 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie” en de “Wet hergebruik overheidsinformatie”. Sommige bronnen hebben een “Creative Commons”-verklaring afgegeven waarbij afstand wordt gedaan van auteursrechten.

Op basis van deze gronden bevat 112Wwft.nl o.a. een automatische nieuwsaggregator over het voorkomen van witwassen en andere integriteitsrisico’s. Elk bericht heeft een link naar de primaire bron en diens auteur. Alle auteursrechten zijn voorbehouden aan de rechtmatige eigenaren. Als u de eigenaar bent van de inhoud en niet wilt dat wij belangstellenden attenderen op uw materiaal, neem dan contact op via het contactformulier. Uw inhoud wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd als de plaatsing ervan in strijd is met het (beeld)citaatrecht of voornoemde gronden.

Hebt u om persoonlijke redenen bezwaar tegen de vermelding van een citaat of een bericht, neem dan ook even contact op. Dan kan het citaat of het bericht eveneens worden verwijderd als daar inderdaad goede redenen voor zijn.

Verwijderingen gebeuren kostenloos.