Ga naar de inhoud
Home » Convenant toetsing stomme tap

Convenant toetsing stomme tap

Convenant tussen minister De Jonge (BZK), minister Ollongren (Defensie) en de voorzitter van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden over het realiseren van een bindende toets van de rechtmatigheid van een door de minister of namens deze het hoofd van de dienst verleende toestemming voor het real time verzamelen van gegevens over communicatieverkeer door de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Convenant toetsing stomme tap).Convenant toetsing stomme tap

Read More