Ga naar de inhoud
Home » Fraude

Fraude

Fraude | Financieel-economische criminaliteit is een ernstig maatschappelijk probleem dat burgers, ondernemingen en de overheid financieel benadeelt. Het een vorm van ‘opzettelijke misleiding om onrechtmatig voordeel te verkrijgen’.

Voorbeelden zijn fraude met vastgoed of door middel van faillissementen, of met zorggelden of door middel van oplichting.

Fraude verstoort het economische verkeer tussen burgers onderling en ondermijnt het vertrouwen in de overheid. Ook de integriteit van stelsels als de financiële markten en het zorgstelsel lijdt eronder. De bestrijding ervan is daarom één van de prioriteiten van het Openbaar Ministerie. Bron; OM

Met vastgoed | Fraude met vastgoed is zeer divers. Bijvoorbeeld het exploiteren van illegale activiteiten met vastgoed, zoals het verhuren van een pand aan illegale vreemdelingen. Of het witwassen van crimineel vermogen door middel van de aan- en verkoop van vastgoed of frauderen met inkomensgegevens om een (te hoge) hypotheek te kunnen bemachtigen. Bron; OM

Door middel van faillissementen | Jaarlijks gaan er duizenden bedrijven failliet in Nederland.In een kwart van de faillissementen in Nederland zou sprake zijn van fraude. Schattingen over de omvang van de schade varieert van enkele honderden miljoenen euro’s tot meer dan een miljard euro. Private partijen zoals leveranciers (die facturen niet betaald krijgen), werknemers (die geen loon ontvangen) of banken (die leningen niet terugbetaald krijgen) kunnen slachtoffer zijn. Daarnaast is de overheid ook vaak slachtoffer omdat er geen belasting wordt afgedragen. Bron; OM

Kijk hier voor fraude met zorggelden of door middel van oplichting.