Ga naar de inhoud
Home » OCAD

OCAD

OCAD; “Het OCAD is het federale kennis- en expertisecentrum dat de terroristische en extremistische dreiging in België en tegen de Belgische burgers en belangen in het buitenland evalueert én de aanpak ervan mee coördineert. De dienst valt onder de voogdij van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken.

In de uitvoering van onze opdrachten is het OCAD volledig onafhankelijk. Deze onafhankelijkheid garandeert neutrale en objectieve dreigingsevaluaties.

Aan het hoofd staat steeds een magistraat.

OCAD de coördinator van de Strategie Extremisme en Terrorisme (Strategie TER) en operationeel beheerder van de Gemeenschappelijke Gegevensbank (GGB).

De Strategie TER
De Strategie Extremisme en Terrorisme (Strategie TER) is de opvolger van het Actieplan Radicalisme (Plan R), het Belgische multidisciplinaire plan van aanpak tegen extremisme en het radicaliseringsproces in België.

De Strategie TER bouwt verder op ervaringen en lessen uit het verleden. Het federale niveau, de deelstaten en de verschillende diensten die al jaren schouder aan schouder samenwerken aan de aanpak van extremisme, hebben de Strategie nu ook officieel onderschreven. De Strategie geeft zo alle partners meer armslag om alle vormen van extremisme en terrorisme, of ze nu religieus, ideologisch of anderszins geïnspireerd zijn, op een gelijke manier aan te pakken, aan de hand van een gemeenschappelijk kader en een gemeenschappelijke strategie. Het vertrouwen en de samenwerking verder uitbouwen onder coördinatie van het OCAD, blijft essentieel.

De gemeenschappelijke gegevensbank
Onze democratische rechtstaat verdedigt zich tegen extremisme en terrorisme. De bedreigingen worden continu in kaart gebracht en worden prioritair opgevolgd.

In de gemeenschappelijke gegevensbank (GGB) staan de namen van de prioritair opgevolgde extremisten en terroristen voor ons land. Deze gegevensbank is het instrument om die waardevolle informatie te delen met onze partnerdiensten. Extremisme uit zich op verschillende manieren. Er bestaan op dit moment vijf categorieën van extremisten die een sterke band hebben met België.

  1. Foreign Terrorist Fighters (FTF’s): personen die naar een conflictgebied zijn vertrokken om er een terreurgroep te vervoegen of hiervan terugkeerden, of waarbij het vertrek is verhinderd of die de intentie hebben om dit te doen;
  2. Homegrown Terrorist Fighters (HTF’s): ze verkiezen om hier terroristische acties te plegen of om ze te ondersteunen;
  3. Haatpropagandisten (HP’s): dit is iemand die het gebruik van geweld wil rechtvaardigen omwille van ideologische doeleinden. Met hun invloed willen ze hun omgeving doen radicaliseren en schade toebrengen aan de rechtsstaat;
  4. Potentieel Gewelddadige Extremisten (PGE’s): personen met extremistische opvattingen die een intentie hebben om geweld te gebruiken, maar die nog geen concrete stappen daartoe hebben ondernomen;
  5. Terrorismeveroordeelden (TV’s): personen die veroordeeld, geïnterneerd of onder beschermingsmaatregel geplaatst zijn voor terrorisme in België of in het buitenland.”

Bron; OCAD