Meteen naar de inhoud
Home » ECLI:NL:HR:2022:457 Hoge Raad, 29-03-2022, 21/00670

ECLI:NL:HR:2022:457 Hoge Raad, 29-03-2022, 21/00670

Beklag, beslag op auto onder zoon van klaagster t.z.v. verdenking van witwassen en vuurwapenbezit, waarna zoon transactie-aanbod ex art. 74 Sr accepteert waarbij hij afstand doet van auto. 1. Heeft Rb miskend dat sprake is van klaagschrift a.b.i. art. 552ab Sv? 2. Beslissingskader beklag a.b.i. art. 552ab Sv. Is niet aannemelijk geworden dat klaagster redelijkerwijs als rechthebbende kan worden…

Read More