Meteen naar de inhoud
Home » Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen Ontwerpbesluit bestendiging van de toepasselijkheid op vluchten binnen de EU van de PNR wet en beleidsreactie op evaluatie

Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen Ontwerpbesluit bestendiging van de toepasselijkheid op vluchten binnen de EU van de PNR wet en beleidsreactie op evaluatie

Afschrift van de antwoorden van minister Yeṣilgöz-Zegerius (JenV) op de antwoorden op de vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) van de Eerste Kamer. De vragen gingen over het ontwerpbesluit voor bestendiging van de toepasselijkheid op vluchten binnen de Europese Unie van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven. Daarnaast gingen de vragen over de Kamerbrief van 12 november 2021 met de beleidsreactie op de evaluatie van de wet gebruik passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (PNR wet).

Read More