Meteen naar de inhoud

ECLI:NL:RVS:2002:AE6228 Raad van State, 07-08-2002, 200200897/1

Op grond van art. 2:4 Awb dient ook de schijn van belangenverstrengeling te worden vermeden.

Vrijstelling verleend van het bestemmingsplan voor bouw van gemaalgebouw en schutsluis op locatie Schaphalsterzijl. Appellanten (Stichting Behoud Schaphalsterzijl en Stichting Marnelandschap) betogen dat het vrijstellingsbesluit tot stand is gekomen in strijd met art. 2:4 Awb, omdat de heer X, als juri…Read More