Meteen naar de inhoud

ECLI:NL:RBSGR:2004:AO9348 Rechtbank ‘s-Gravenhage, 12-05-2004, 09/754016-02

(…) Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan verduistering van vertrouwelijke politiedocumenten, omkoping van politieambtenaren en schending van zijn ambtsgeheim als voormalig politieambtenaar.
Verdachte heeft na zijn ontslag bij de politie Haaglanden een aantal vertrouwelijke politiedocumenten in handen gekregen, welke hij vervolgens zich heeft toegeëigend. Daarnaast heeft verdachte een dr…Read More