Meteen naar de inhoud

ECLI:NL:RBROT:2020:3587 Rechtbank Rotterdam, 21-04-2020, ROT 19/4316, ROT 19/4318, ROT 19/4322, ROT 19/4323

Door aan eiseres opdracht te geven aan haar eigen vrachtwagens het aanvullende onderzoek als bedoeld in artikel 38, tweede lid, van Verordening 165/2014 te verrichten, was eiseres gehouden om in haar hoedanigheid van erkende werkplaats bewijs van het bestaan van een door haarzelf gepleegde overtreding te leveren. Verweerder bediende zich daarmee van de specifieke, van overheidswege erkende desk…Read More