Meteen naar de inhoud

ECLI:NL:RBROT:2019:3502 Rechtbank Rotterdam, 10-04-2019, 10/996655-13

De verdachte en een medeverdachte hebben gedurende tweeëneenhalf jaar feitelijk leiding gegeven aan het door een besloten vennootschap (i.c. zorgbedrijf) valselijk opmaken van diverse formulieren en het vervolgens gebruik maken van die valse geschriften. De verdachte en de medeverdachte maakten het PGB, dat op de rekening van cliënten van het zorgbedrijf werd gestort, over naar de bankrekening …Read More