Meteen naar de inhoud

ECLI:NL:RBROE:2010:BK9706 Rechtbank Roermond, 14-01-2010, AWB 09 / 991

19 lid 2 WRO vrijstelling en bouwvergunning 1e fase voor een grote villa. Geringe inbreuk op het bestaande planologische regime. Niet aannemelijk dat de aantasting van het uitzicht en de privacy als gevolg van de vrijstelling wezenlijk ernstiger is dan wanneer in overeenstemming met de planvoorschriften zou worden gebouwd. Gebruik van groenstrook als tuin wijkt niet af van hetgeen volgens de pl…Read More