Meteen naar de inhoud

ECLI:NL:RBLIM:2016:9984 Rechtbank Limburg, 22-11-2016, AWB – 15 _ 663u

Schending ambtsgeheim. Schijn van belangenstrengeling. Plichtsverzuim. Geen oneigenlijk gebruik van informatie, ook geen voordeel van verschafte informatie. Geen benadeling derden. Strafontslag onevenredig.
De rechtbank is van oordeel dat sprake is van plichtsverzuim. Eiser had de vertrouwelijke informatie niet met zijn bekende mogen delen. Daarnaast wordt eiser terecht verweten dat hij de schi…Read More