Meteen naar de inhoud

ECLI:NL:RBDHA:2013:19713 Rechtbank Den Haag, 03-12-2013, AWB 13 / 16907

Intrekking verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd / tijdsverloop / inreisverbod / artikel 1F Vluchtelingenverdrag / absoluut niet-politiek misdrijf

Nu de twaalfjaarstermijn op 5 januari 2013 geen onderdeel meer van het beleid van verweerder uitmaakte, is er geen aanleiding om aan te nemen dat eiser er op heeft mogen vertrouwen dat verweerder de verblijfsvergunning vanaf dat moment nie…Read More