Meteen naar de inhoud

ECLI:NL:PHR:2019:952 Parket bij de Hoge Raad, 12-11-2019, 18/00585

Conclusie AG. Nasleep Klimop-fraude. Onder meer gaat het in deze zaak om de vraag of het verzwijgen in een overeenkomst van reeds aangegane verplichtingen tot doorbetaling van winst aan derden valsheid in geschrift (art. 225 Sr) oplevert. De AG geeft de HR in overweging het cassatieberoep te verwerpen. Samenhang met 18/00453.Read More