Meteen naar de inhoud

ECLI:NL:PHR:2018:1098 Parket bij de Hoge Raad, 19-06-2018, 17/02880

Medeplegen van valsheid in geschrift, art. 225.1 Sr en passieve ambtelijke omkoping door werkmeester van de reclassering, art. 363.1.1 Sr. Uos dat verdachte zich t.a.v. de taakgestrafte A niet schuldig kan hebben gemaakt aan de tlgd. feiten. Hetgeen door de raadsman ttz. in h.b. naar voren is gebracht, inhoudende dat verdachte zich niet aan de tlgd. feiten heeft schuldig gemaakt omdat hij op de…Read More