Meteen naar de inhoud

ECLI:NL:OGAACMB:2021:60 Gerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 24-05-2021, AUA202002684

Disciplinaire straf van ontslag – Vast staat dat klager bij onherroepelijk geworden vonnis van 7 mei 2020 is veroordeeld voor ambtelijke omkoping en diefstal. Verweerder heeft de feiten waarvoor klager is veroordeeld is, terecht als ernstig plichtsverzuim gekwalificeerd. Aan een ambtenaar mogen zeker hoge eisen worden gesteld wat de integriteit en betrouwbaarheid betreft. Verweerder heeft zich …Read More