Meteen naar de inhoud

ECLI:NL:HR:2018:1816 Hoge Raad, 02-10-2018, 17/02881

Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen passieve omkoping. Motivering schatting w.v.v. Oordeel Hof dat betrokkene – kennelijk uit het in de strafzaak bewezenverklaarde medeplegen van passieve omkoping alsmede uit andere strafbare feiten, waaromtrent voldoende aanwijzingen bestaan dat zij door betrokkene zijn begaan – samen met zijn mededader daadwerkelijk wederrechtelijk voordeel heeft verkrege…Read More