Meteen naar de inhoud

ECLI:NL:HR:2017:2476 Hoge Raad, 26-09-2017, 16/02606

Profijtontneming, medeplegen van witwassen en passieve ambtelijke omkoping. Klimop-zaak oud-notaris. Door betrokkene genoten w.v.v.? Bij de bepaling van het w.v.v. dient, mede gelet op het reparatoire karakter van de maatregel a.b.i. art. 36e Sr, uitgegaan te worden van het voordeel dat betrokkene in de concrete omstandigheden van het geval daadwerkelijk heeft behaald (vgl. ECLI:NL:HR:1997:AB77…Read More