Meteen naar de inhoud

ECLI:NL:GHSHE:2014:377 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 18-02-2014, 20-000654-12

Artikel 225 lid 1 en 328ter lid 1 Sr. Verweer dat in de voorfase en in het opsporingsonderzoek controlebevoegdheden van de Belastingdienst zijn misbruikt ten behoeve van de opsporing van commune strafbare feiten verworpen. Geen verjaring (art. 70 en 72 Sr) van de ten laste gelegde niet-ambtelijke corruptie (art. 328ter Sr). Aanzienlijke overschrijding van de redelijke termijn. “Valsheid in gesc…Read More