Meteen naar de inhoud

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ4290 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 14-03-2013, HV 200.110.367

1:250 BW.
Verzoek pleegmoeder tot benoeming bijzondere curator ten behoeve van pleegkind.
Geen sprake van wezenlijk conflict / belangenverstrengeling tussen pleegkind en vader. Evenals rechtbank, wijst hof af.
Geen gronden die maken dat benoeming bijzondere curator in belang van pleegkind is.Read More