Meteen naar de inhoud

ECLI:NL:GHSHE:2006:AW0703 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 11-04-2006, C0401389

Handelen huisartsen onrechtmatig wanneer zij als commanditaire vennoten deelnemen in een apotheek in de regio van hun vestiging?
Artikel 18 Besluit Uitoefening Artsenijbereidkunst (BUA) heeft mede tot doel belangenverstrengeling van huisartsen tegen te gaan die financieel belang zouden kunnen hebben bij de afgifte van door henzelf voorgeschreven medicijnen. Deze bepaling beoogt de belangen van …Read More