Meteen naar de inhoud

ECLI:NL:CRVB:2014:3405 Centrale Raad van Beroep, 16-10-2014, 13-3544 AW

Disciplinaire straf van ontslag. Ernstig plichtsverzuim betreft (schijn van) belangenverstrengeling en misbruik van de ambtelijke positie van betrokkene. Toerekenbaar plichtsverzuim. De opgelegde straf van ontslag is niet onevenredig aan het plichtsverzuim.Read More