Meteen naar de inhoud

ECLI:NL:RBROT:2019:322 Rechtbank Rotterdam, 14-01-2019, 10/996590-16

Financiering van terrorisme. Verschaffen van geld ten behoeve van een in het strijdgebied te Syrië aanwezige jihadstrijder, hetgeen (uiteindelijk) bestemd was om de strijd aldaar te financieren.
De verdachte heeft door het overmaken van de in de bewezenverklaring genoemde geldbedragen zowel de Europese regelgeving als de nationale wetgeving naast zich neergelegd. Aldus heeft de verdachte een bi…Read More