Meteen naar de inhoud

ECLI:NL:RBDHA:2017:129 Rechtbank Den Haag, 09-01-2017, NL16.28

Eiser heeft een asielvergunning aangevraagd. Eiser is afkomstig uit Algerije en heeft daar als korporaal in het leger gediend. Hij was scherpschutter en heeft deelgenomen aan binnenlandse gevechtsacties om terrorisme te bestrijden. Verweerder heeft eisers aanvraag afgewezen omdat hij een gevaar vormt voor de openbare orde en nationale veiligheid aangezien er ernstige redenen zijn om te veronder…Read More