Meteen naar de inhoud
Home » ECLI:NL:PHR:2020:742 Parket bij de Hoge Raad, 01-09-2020, 19/00708

ECLI:NL:PHR:2020:742 Parket bij de Hoge Raad, 01-09-2020, 19/00708

Conclusie AG. Bewijsconstructie witwassen. Het hof heeft delen van de samengevatte onderzoeksbevindingen, weergegeven in een loopproces-verbaal, in de bewijsmiddelen opgenomen en na controle aan de hand van de onderliggende bewijsmiddelen, waarin het hof “geen noemenswaardige verschillen” heeft geconstateerd, zich met de daarin verwoorde interpretaties en conclusies verenigd. De AG is van menin… Read More