Meteen naar de inhoud
Home » ECLI:NL:HR:2020:362 Hoge Raad, 03-03-2020, 18/05528

ECLI:NL:HR:2020:362 Hoge Raad, 03-03-2020, 18/05528

Profijtontneming, w.v.v. uit andere strafbare feiten a.b.i. art. 36e.3 (oud) Sr na veroordeling t.z.v. medeplegen van verkopen van grote hoeveelheid hennep in uitoefening van bedrijf, deelneming aan criminele organisatie, gewoontewitwassen en voorhanden hebben van busje traangas. Methode van uitgebreide kasopstelling. 1. Beroep op EHRM-arrest Geerings/Nederland . 2. Verweer dat in hoofdzaak bew… Read More