Meteen naar de inhoud
Home » ECLI:NL:CBB:2020:120 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 03-03-2020, 18/1291

ECLI:NL:CBB:2020:120 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 03-03-2020, 18/1291

Wet financieel toezicht. Boetes betaaldienstverlener o.a. wegens niet beschikken over een onafhankelijke en effectieve compliance functie (art. 3:17 Wft jo. art. 21 lid 1 Bpr) en tekortschietende naleving van de verplichting tot cliëntmonitoring (art. 3 lid 2 sub d Wwft) en van de opleidingsverplichting (art. 35 Wwft). Dat DNB al op andere wijze, namelijk door het geven van een aanwijzing, het … Read More