Meteen naar de inhoud
Home » ECLI:NL:CBB:2018:27 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 07-02-2018, 16/766

ECLI:NL:CBB:2018:27 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 07-02-2018, 16/766

Accountant heeft aanleiding moeten zien om te veronderstellen dat de geldleningen verband konden houden met witwasssen of financiering van terrorisme en dat hij om die reden de transacties op grond van artikel 16 van de Wwft had moeten melden. Daarmee heeft betrokkene inbreuk gemaakt op het fundamentele beginsel “professioneel gedrag”, als bedoeld in artikel A-100.4 onder e en nader uitgewerkt … Read More

Secured By miniOrange