Meteen naar de inhoud
Home » ECLI:NL:CBB:2017:274 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 20-07-2017, 16/251

ECLI:NL:CBB:2017:274 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 20-07-2017, 16/251

Boete wegens overtreding van artikel 3:10, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wft. Artikel 10 Besluit prudentiële regels. Artikelen 3 en 16 van de Wwft. Mede gelet op de aard en omvang van de door appellante begane overtredingen, heeft DNB terecht vastgesteld dat appellante niet een adequaat beleid voerde dat een integere uitoefening van haar bedrijf waarborgt in die zin dat wordt tegen… Read More

Secured By miniOrange